Sophie Påhlsson

Enskild ägare av företagsgruppen Plotline Communications

Lingvist, översättare, korrekturläsare och redaktör

 

Sophie Påhlsson är den enskilda ägaren av företagsgruppen Plotline Communications. Det är hon som utför alla språktjänster du anlitar Plotline Communications för.

 

Sophie har en magister i engelsk språkvetenskap med en ettårig specialisering i facköversättning från Linnéuniversitetet i Växjö. Magistern bygger på en kandidatexamen i Internationell administration med engelsk inriktning från Växjö universitet. Som del i den utbildningen arbetade hon som trainee i fyra månader på EF:s Internationella språkskola i Toronto, Kanada. Sophie ägnade sin kandidatuppsats åt att studera skönlitterär översättning och magisteruppsatsen åt facklitterär översättning. Hon har också studerat kurser i andra ämnen på högskolan utöver engelska. Här till vänster kan du läsa rekommendationsbrev från tidigare lärare, kollegor och kunder , läsa magisteruppsatsen samt ta dig vidare till Sophie's LinkedIn-profil.

 

Den Mahoney

Frilansande kommunikationskonsult från Philadelphia, USA

 

Dennis "Den" Mahoney är personen vi vänder oss till ibland angående svårigheter som kan uppstå med texter på engelska eller vid översättning från svenska till engelska. Den arbetar aldrig själv med någon av våra texter utan kontaktas om det är några speciella termer eller särskilt svåra meningar. Han fungerar helt enkelt som ett bollplank för Sophie när hon behöver diskutera språkfrågor högt, vilket gör att skrivprocessen flyter på snabbare.

 

Den har en kandidatexamen i kommunikation från Scranton University i Pennsylvania, USA.

 

 

Copyright: Plotline Communications 2016

Kontakt

 

E-mail

info@plotline.se

 

Telephone

+46 760 43 66 03